Sam Mitchell
Sam Mitchell

Got You Babe

Acrylic on Perspex 

630x990mm

Sam Mitchell
Sam Mitchell

Paradise 

Acrylic on Perspex 

420x510mm

 

Sam Mitchell
Sam Mitchell

Night Sweat

Acrylic on Perspex 

350x450mm